Privatlivspolitik

Målsætning

Østerby Agentur A/S har som målsætning at være kundernes mest sikre, troværdige og brugervenlige leverandør af værktøj m.v.

Østerby Agentur A/S sørger for, at lovgivningen overholdes, når vi behandler personoplysninger, og at sikkerheden er i top, så vi er bedst tænkeligt rustet til at imødegå trusler og angreb. Vi beskytter vores kunders oplysninger, så kunderne kan have tillid til os – uanset om det er personoplysninger eller andre oplysninger.

Nedenfor kan man læse om, hvordan vi håndterer vores ansvar for at beskytte kundernes oplysninger, tillige med hvordan kunderne kan udøve sine rettigheder.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Østerby Agentur A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

• Besøger vores hjemmeside

• Gennemfører et køb af vores produkter

• Opretter en kundekonto

• Integration med nyhedsbreve

• Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback (gennem telefon, mail og chat)

 

Kontakt

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på oeag.dk er Østerby Agentur A/S, CVR-nr. 25237633, Rønnevej 7, 4060 Kr. Såby.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data (herunder personoplysninger) kan du rette henvendelse til Tobias Mortensen, tobias@oeagdk.

 

Principper

Østerby Agentur A/S behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

 

Formål og retsgrundlag

Østerby Agentur A/S har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler Østerby Agentur A/S personoplysninger om kunderne med de følgende formål:

  •          Servicering af kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg
  •          Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser
  •          Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen
  •          Markedsføring af produkter og services til dig med hjemmel i samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.  

I forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside indsamler vi oplysninger om din ip-adresse, browser, søgninger, hvor du klikker og lignende adfærd. Dette bruges til at lave statistik for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside med det formål at optimere den bedst muligt. Dette samtykke indhenter vi via vores cookie-banner.

 

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af vores nyhedsbrev) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din vare.

 

Samtykke

For en række behandlinger af personoplysninger beder Østerby Agentur A/S brugerne om lov til behandlingen, inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter Østerby Agentur A/S ophører med at behandle oplysningerne.

 

Rettigheder

Østerby Agentur A/Ss kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger Østerby Agentur A/S har om dem og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.

 

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.

 Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

 Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.

 Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, som involverer Østerby Agentur A/Ss kunder, og det pågældende brud vurderes at udgøre en høj risiko for kunderne, vil Østerby Agentur A/S hurtigst muligt orientere Datatilsynet om bruddet og sammen med Tilsynet vurdere i hvilket omfang en bredere kommunikation skal finde sted.

 

Klagemuligheder

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.